Wie zijn wij

Ambulante Zorg Twente bestaat uit een team van professionele ambulant zorgverleners. Ambulante Zorg Twente is opgericht in mei 2017 door Fabian Oolbekkink en Nadia Endeman. Samen hebben wij meer dan 40 jaar ervaring in de hulpverlening en hebben met alle doelgroepen gewerkt. Wij hebben bij de oprichting van de onderneming goed geluisterd naar de ervaringen van onze doelgroep en naar wat er beter kan. Wij hebben dit opgenomen in ons kwaliteitsbeleid. Wij zijn zorgverleners die onze cliënten zoveel mogelijk betrekken bij de zorg.

uitvouwen

Wij onderscheiden ons van andere zorgaanbieders door volledig transparant te zijn voor zowel onze cliënten als voor rechtstreeks betrokkenen. Wij werken samen met ketenpartners zodat wij zorg kunnen verlenen dat aansluit op de individuele wensen en behoeften van onze cliënten. Ambulante Zorg Twente heeft daarnaast ook oog voor sociaal maatschappelijk ondernemen.

invouwen

Hoe werken wij?

Wij werken met het motto: “Wees zacht voor de mens en hard voor zijn problemen.” Wij hebben een groot hart voor onze doelgroep, de problemen daarentegen pakken we wel hard aan.

Cliënt staat bij ons centraal. Een veel gehoorde kreet maar wat betekent dit nu? Wij bedoelen hiermee dat wij een persoon zien met een eigen identiteit met eigen wensen en behoeften. Als een persoon die gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Wij zijn van mening dat een cliënt zelf beslist over de manier van leven en de wijze waarop, waardoor en wanneer wij waardevolle begeleiding en ondersteuning verlenen bij het zelfstandig leven. Ambulante Zorg Twente kijkt en luistert aandachtig naar ieder individu. Wij hechten veel waarde aan het zelfbeschikkingsrecht van de mens en aan zijn eigenwaarde. Onze zorgverlening is erop gericht om dit te bevorderen waarbij de regie zoveel mogelijk wordt teruggegeven aan onze cliënten. Wij pakken dit aan door maatwerk te leveren. 

Ambulante Zorg Twente werkt volgens de normen die gelden voor de beroepsbranche en voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit verschillende wet- en regelgeving voor zorgaanbieders.

Waarom werken wij zo?

Wij werken zo omdat wij de kwaliteit van de zorg wensen te waarborgen en omdat wij een vertrouwensrelatie willen realiseren en onderhouden met onze cliënten.

Scholing

Ambulante Zorg Twente werkt met ambulante begeleiders die een werkgerelateerde opleiding hebben genoten en deskundig zijn in relatie met de doelgroep en in staat zijn om de noodzakelijke en gevraagde zorgverlening of ondersteuning aan onze cliënten te bieden. 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Al onze ambulante begeleiders beschikken over een VOG.

Bedrijfshulpverlening (B.H.V.)

Al onze ambulante begeleiders beschikken over een B.H.V.-certificaat.

 

Cliënt staat centraal

De hulpvraag van jou als cliënt staat altijd centraal.

Transparant in Zorg

Wij zijn transparant in alles wat wij voor of namens jou doen.

Professionele zorg

Gediplomeerde hulpverleners met ruime ervaring binnen de zorg.